هزینه تمدید سایت برای سالهای بعدی شامل چه مواردی است؟

سفارش دهنده هزینه طراحی سایت را فقط یک بار برای همیشه پرداخت خواهد کرد و هزینه دومین آدرس سایت و فضا میزبانی فضای وب را به شرکت میزبان اینترنتی بصورت سالانه خواهد پرداخت که هزینه ناچیزی دربردارد